Położenie

Hotel

Hotel położony jest w zachodniej części województwa lubuskiego, niedaleko granicy polsko-niemieckiej, w odległości 31 km od przejścia granicznego Gubin-Guben oraz 51 km od przejścia Świecko-Frankfurt. Oddalony jest od drogi krajowej nr 29 o 50 m.

Krosno Odrzańskie – noclegi dla grup w pobliżu Niemiec

Położenie Krosna Odrzańskiego w pobliżu granicy z Niemcami umożliwia bardzo dogodne kierunki wyjazdów do tego kraju, w szczególności do Berlina, Poczdamu, Drezna, Szprewaldu, Cottbus, na Wyspę Tropikalną i na całe Dolne oraz Górne Łużyce.

Drogą krajową nr 32 możemy udać się do przejścia drogowego w Gubinku pokonując 36 km, a dalej drogą federalną (Bundesstraβe) nr 97 do węzła autostradowego nr 6 „Rogossen” na autostradzie nr 15 oddalonego o 76 kilometrów. Dalej można jechać bardzo wygodną trasą do Cottbus, Berlina, Poczdamu czy Drezna. Do Cottbus jest 35 km, do Berlina 155 km, do Poczdamu około 185 km zaś do Drezna 150 km.

Drogą krajową nr 29 możemy dojechać przez Cybinkę do autostrady A2 (węzeł Świecko), którą po stronie niemieckiej przechodzi w autostradę nr 12 w kierunku Berlina. Do przejścia w Świecku mamy zaledwie 49 kilometrów, do Berlina około 150 km, a Poczdamu 173 km.

Miasto i okolice

Krosno Odrzańskie należy do grona najstarszych polskich miast. W 2005 r. minęło 1000 lat od pierwszej pisemnej wzmianki o mieście zapisanej w kronice Thietmara. Wśród zachowanych zabytków architektury szczególną rolę odgrywa Zamek Piastowski, w którego murach w XIII wieku przebywał król Henryk Brodaty wraz z królową Jadwigą. Walory historyczne posiada również kościół p.w. św. Jadwigi śląskiej, kościół św. Andrzeja oraz fragment murów obronnych z XIV wieku.

Ciekawa rzeźba terenu, występowanie licznych akwenów, duże zalesienie (47% pow.), a także dogodny układ połączeń drogowych sprawiają, że Krosno Odrzańskie i jego okolice są miejscem atrakcyjnym turystycznie. To kraina rzek, jezior i lasów. Charakterystyczne ukształtowanie powierzchni - liczne pagórki, wzgórza, doliny, mozaiki pól, łąk, stawów i lasów zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. W krajobraz miasta wplata się Odra, która dzieli Krosno na dwie części: dolne zabytkowe stare miasto i górne - centrum administracyjne i mieszkaniowe. Łączy je okazały, ponad stuletni most. Niedaleko hotelu usytuowany jest port rzeczny, który w połączeniu z Zamkiem Piastowskim i bulwarem im. Jana Pawła II tworzy kompleks portowo - zamkowy. Doskonałym miejscem do spacerów jest również znajdujący się w górnej części miasta plac rekreacyjny. Jego duża powierzchnia, strefa zieleni, fontanna, staw oraz alejki stwarzają odpowiedni klimat na organizację imprez kulturalnych i turystycznych. Istniejący na terenie byłej jednostki wojskowej plac miejski stanowi jednocześnie siedzibę wielu instytucji administracji państwowej i samorządowej.

Infrastruktura turystyczna gminy Krosno Odrzańskie sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Pobliskie jeziora w Łochowicach i Osiecznicy zachęcają do letniego relaksu na odnowionych plażach, na które można bezpiecznie dotrzeć ścieżkami rowerowymi. Jesienią zaś okoliczne lasy są doskonałym miejscem na udane grzybobranie.

Tereny łowieckie powiatu krośnieńskiego cieszą się wielkim uznaniem wśród krajowych oraz zagranicznych myśliwych.

Obfitość wód wraz z różnorodnością występujących tu gatunków ryb zaspokoi nawet najbardziej wymagającego amatora wędkowania. Powiat krośnieński oferuje ponad 500 ha łowisk. Polecane tereny to: jezioro Giełd położone w odległości ok. 14 km na północny-wschód od Krosna Odrzańskiego w miejscowości Grabin, kompleks stawów rybnych w okolicach Osiecznicy ze stanowiskami wielu rzadkich i interesujących gatunków ptaków wodnych i błotnych, jezioro Borek położone w malowniczej leśnej scenerii, otoczone zewsząd sosnowymi borami.

Zabytki i atrakcje

Ruiny zamku piastowskiego, które w obecnej postaci prezentują się jako budowla gotycko-renesansowa z reliktami murów romańskich. Zamek zbudowany prawdopodobnie na początku XIII w. przez Henryka I Brodatego, miejsce jego śmierci w 1238 r., miejsce schronienia jego żony Jadwigi i synowej Anny podczas najazdu tatarskiego w 1241 r. Od XVI w. siedziba wdów po elektorach brandenburskich, później koszary; niszczony licznymi wojnami, spalony w 1945 r. W odbudowanej części bramnej, udostępnione do zwiedzania muzeum regionalne i punkt informacji turystycznej.

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej z XVIII w.

Kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja - neogotycki (XIX w.); projekt Ferdinanda Martiusa poprawiony przez Karla Friedricha Schinkla.

Fragment dawnych murów miejskich z prostokątną czatownią.

Kamienice mieszczańskie z XVIII i XIX w.

Przyroda

Przyroda powiatu krośnieńskiego związana jest ściśle z lasami. Na obszarze powiatu spotkać można dziko żyjące bobry, wydry, bociany, orła bielika, żurawie, bociana czarnego i kormorany. Nielicznie występuje żółw błotny. Ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, na terenie powiatu utworzono dwa rezerwaty leśne: w rejonie Dzikowa "Dębowiec" gdzie występuje chroniony chrząszcz jelonek rogacz oraz "Uroczysko Węglińskie" w rejonie Węglin.

W celu popularyzacji pięknych walorów krajobrazowych i przyrody utworzono "Gryżyński Park Krajobrazowy" oraz "Krzesiński Park Krajobrazowy" położony w widłach Odry i Nysy Łużyckiej.

Znaczna część powiatu objęta jest ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne krajobrazowo są doliny rzeczne, w tym również dolina Odry w rejonie Krosna Odrz. Na obszarze powiatu uznano za pomniki przyrody 83 twory przyrody ożywionej. Są to głównie kilkusetletnie drzewa, rosnące pojedynczo bądź w zespołach w formie przydrożnych alei.

Na uwagę zasługuje rosnący w Komorowie wiąz o wieku 450 lat, wysokości 30 m i obwodzie 710 cm. W obrębie doliny Odry ustanowione zostały użytki ekologiczne. Tę formę ochrony zastosowano dla starorzeczy i szczególnych typów środowisk.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Hotel zamknięty do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@hotelodra.pl

Kontakt telefoniczny jest ograniczony od pn. do pt. w godzinach 9:00-15:00 pod nr 68 383 5032.